Hirsirakennukset V.Sairanen

Perinnerakentaminen

Perinteinen käsinveisto poikkeaa merkittävällä tavalla nykyaikaisesta teollisesta hirsirakentamisesta. Käsinveistossa jokainen hirsi valikoidaan ja sovitetaan yksitellen paikoilleen millintarkasti, niin että puun paksumpi tyviosa ja ohuempi latva vuorottelevat. Näin jokainen rakennus ja seinä on ainutlaatuinen, eikä kahta samanlaista ole. Koneellisessa tuotannossa hirret työstetään tasalaatuisiksi elementeiksi, jolloin menetetään perinteisen työstötavan ainutlaatuisuus, ja teolliset rakennukset ovat kaikki toistensa kopioita.

Perinnerakentamisessa puutavara on parhaimmillaan suoraan rakennuspaikalta kaadettua, ja joka tapauksessa puut valikoidaan yksitellen rakennuskohteeseen sopivaksi. Kaadetut puut kuoritaan ja kuivatetaan, ja kaikissa työvaiheissa huomioidaan puun luonnolliset ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Teollisessa hirsirakentamisessa puuta käsitellään massoina, jolloin käytetyn puutavaran laatu ja ominaisuudet voivat vaihdella, ja hirret voivat myös sisältää liimasaumoja, joita käsinveistetyissä massiivihirsissä ei koskaan ole.

Hirsien veistämisen ja rakennuksen pystyttämisen hoitavat aina samat ihmiset, jotka tuntevat puun ominaisuudet ja kyseisen rakennuksen ja rakennustavan kirjaimellisesti perustuksiaan myöten. Teollisesti tuotetut hirsirakennukset pystytetään alihankkijoiden toimesta.

Hirsirakennus kestää satoja vuosia oikein hoidettuna, ja hirsirakentamisen perinteet ovat Suomessakin yli tuhat vuotta vanhoja. Hirsirakennuksen korjaaminen ja jopa siirtäminen on mahdollista. Teollisesti tuotetuista hirsirakennuksista tällaisia kokemuksia ei vielä ole.

Perinteistä, käsinveistettyä hirsirakennusta ekologisempaa rakennusta tuskin on olemassa, ja materiaalihukkaa ei synny juuri lainkaan. Teollisessa massatuotannossa energiaa kuluu enemmän, ja myös materiaalihukka on suurempi. Monet käytetyt materiaalit ja valmiselementit eivät myöskään ole yhtä pitkäikäisiä ja ekologisia, kuin perinteisessä rakentamisessa.